POLÍTICA DE PRIVACITAT

L’empresa iad España Inmobiliaria a Domicilio, SL, una societat mercantil limitada, el domicili social de la qual es troba al carrer Ramon Turró, núm. 23, 2a planta de 08005 Barcelona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb NIF no. B67131573, en endavant, “iad ESPAÑA”. Quan navegueu pel lloc www.iadespana.es i www.join-iad.com/es/ (el “Lloc”) i hi interactueu, i en particular quan completeu un formulari en línia, l’empresa està obligada a processar, en qualitat de responsable del tractament de dades, les dades de caràcter personal que us concerneixen. 
 
En funció dels fins que es tracti, aquest tractament podrà ser efectuat per iad España:
 
 • Com a únic responsable del tractament de dades;
 • Com a corresponsable amb un assessor Iad.
 
Aquesta política de privacitat us permet disposar de la informació exigida pels textos aplicables relatius a la recollida i tractament de les vostres dades personals de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD) en relació amb el tractament de dades, arxius i llibertats i el Reglament (UE) 2016/679 sobre la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (el “RGPD”) (en conjunt, la “Reglamentació Aplicable”).
 
A més, iad España utilitza galetes en el marc del funcionament del Lloc. Us convidem, amb relació a aquest tema, a consultar la política de “Gestió de galetes”.
 
Per obtenir informació més general sobre la protecció de dades personals, podeu consultar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): https://www.aepd.es/es.
 
Aquesta política de privacitat està subjecta a canvis. Per tant, iad España us convida a consultar-la regularment.
 
DATA DE L’ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT: GENER DE 2023
 
1. Les categories de dades en qüestió
 
 • Les dades que envieu directament a iad España 
 
És possible que hàgiu d’enviar a iad España informació sobre vós en les diverses interaccions que tingueu amb aquesta empresa.
 
Aquestes dades són principalment dades de contacte, com el nom, cognom, títol, adreça de correu electrònic, número de telèfon, així com dades relacionades amb el vostre projecte.
 
 • Les dades que iad España recopila indirectament.
 
iad España està obligada a recopilar dades tècniques de navegació i interacció en el Lloc (a través de galetes en particular), així com dades de geolocalització si així ho heu acceptat.
 
2. Les finalitats, la base jurídica i la durada de la conservació
 
iad España recopila i processa dades personals que us concerneixen per a les finalitats identificades a la taula següent, que també identifica la base legal del tractament en qüestió, així com el període de conservació corresponent a cada propòsit de processament.
 
Les dades poden ser, al final dels terminis identificats a continuació, conservades a fi de permetre que iad España compleixi amb les seves obligacions legals o reglamentàries, així com per permetre-us fer valdre els vostres drets durant qualsevol període útil amb respecte a la prescripció aplicable. Aquest tractament es realitza llavors sobre la base de compliment d’obligacions legals o dels interessos legítims d’iad España. Aquests terminis resulten d’aplicació excepte en els supòsits de matèries que, per la seva especialitat, tenen indicat un termini diferent per la seva normativa reguladora. 
 
  Finalitats del tractament Base legal Durada de conservació
1. Creació i gestió del vostre compte, si decidiu crear un compte d’aquest tipus, en particular per gestionar les subscripcions i alertes creades per vós. Interessos legítims 3 anys des de la recollida o últim contacte establert amb la persona interessada.
2. Resposta a les vostres sol·licituds de descàrrega de fullets i guies, així com a sol·licituds de resposta al qüestionari de sensibilització sobre l’activitat immobiliària. Interessos legítims 3 anys des de la recollida o últim contacte establert amb la persona interessada.
3. Respondre a les sol·licituds que hàgiu realitzat en el context dels formularis en línia del Lloc i posar-vos en contacte amb un assessor d’iad.
El funcionament d’iad es basa en la seva xarxa d’assessors, agents comercials independents. En conseqüència, tota sol·licitud de contacte, sigui quin sigui el seu caràcter (per comprar o llogar un immoble, per convertir-se en prescriptor, per convertir-se en assessor, etc.), passa per una connexió amb un assessor.
Aquesta tramitació es realitza conjuntament amb un assessor d’iad.
Interessos legítims 3 anys des de la recollida o últim contacte establert amb la persona interessada.
4. Enviament de butlletins d’informació i altres sol·licituds comercials, així com gestió de subscripcions a aquests, quan així ho hàgiu decidit. Consentiment 3 anys des de la recollida o últim contacte establert amb la persona interessada.
5. Seguiment de la vostra satisfacció amb l’ús dels serveis. Interessos legítims 3 anys des de la recollida o últim contacte establert amb la persona interessada.
6. Gestió de les vostres sol·licituds d’exercici de drets. Compliment d’obligacions legals Temps de processament de la sol·licitud.
Eliminació del document d’identitat, si se sol·licita, tan aviat com s’hagi realitzat la verificació.
 
3. Els destinataris de les vostres dades
 
Les dades recopilades i tractades per iad España amb les finalitats indicades anteriorment poden ser comunicades, en relació amb els requisits del vostre expedient:
 
 • als serveis d’atenció al client, màrqueting/comunicació i tècnic d’Iiad España
 • als serveis administratiu i jurídic d’iad España quan sigui necessari;
 • als assessors d’iad España en el marc de la resposta a les sol.licituds que vostè hagi formulat a través dels formularis en línia del Lloc;
 • als socis d’iad España;
 • a les autoritats administratives o judicials autoritzades per la llei espanyola quan sigui necessari;
 
Les dades personals que el concerneixen poden ser transmeses als socis comercials d’iad España, en relació amb els seus projectes, oferint en particular serveis de:
 
 • gestió de lloguers;
 • home staging;
 • corretatge de serveis bancaris i de pagament;
 • corredoria d’assegurances:
 
Els socis comercials d’iad España estan obligats contractualment a protegir les dades personals que se’ls transmetin en aquest context.
 
iad España també està obligada a facilitar l’accés a les vostres dades a les empreses a les quals hagi confiat la prestació de serveis (inclosos els proveïdors de serveis informàtics). S’entén que aquests proveïdors només poden utilitzar aquestes dades amb el fi de prestar els seus serveis i que estan obligats per contracte a protegir les dades personals que se’ls transmeten en aquest context.
 
Iad España no ven la seva informació a cap soci comercial o proveïdor de serveis.
 
4. Transferències fora de la Unió Europea
 
Les dades que us concerneixen es poden transmetre a determinats proveïdors de serveis d’iad ubicats fora de la Unió Europea.
 
Aquestes transferències estan, depenent dels proveïdors de serveis en qüestió, emmarcades en clàusules contractuals estàndard o en normes corporatives vinculants (o binding corporate rules (BCR), si és necessari, complementades amb mesures addicionals. Podeu sol·licitar informació addicional i/o comunicació d’aquestes clàusules posant-vos en contacte amb iad España per correu electrònic a lopd@iadgroup.es
 
5. Els vostres drets
 
Podeu modificar les vostres dades personals o eliminar-les directament des del vostre espai personal.
 
Podeu exercir, en les condicions i límits previstos per la Normativa Aplicable, els següents drets sobre les dades personals que us concerneixen:
 
 • Dret d’accés i informació: teniu dret a ser informats de manera concisa, transparent, comprensible i fàcilment accessible sobre com es tracten les vostres dades personals. També teniu dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant o no dades personals que us concerneixen i, si escau, accedir a aquestes dades sol·licitant-ne una còpia.

 • Dret de rectificació: teniu dret que es rectifiquin i/o completin les vostres dades personals incompletes i/o inexactes. 

 • Dret a revocar el vostre consentiment: quan el tractament de les vostres dades personals es basi en el vostre consentiment, teniu dret a retirar el vostre consentiment en qualsevol moment. 
 • Dret d’oposició: teniu dret a oposar-vos al tractament/processament de les vostres dades personals per motius relacionats amb la vostra situació particular.
  En alguns casos, l’exercici d’aquest dret no és possible, per exemple, si existeixen raons legítimes o imperioses, o per al reconeixement, exercici o defensa de drets davant d’un tribunal.

 • Dret a la portabilitat: teniu dret a rebre les dades personals que hàgiu proporcionat a iad España per poder transmetre-les a un altre responsable del tractament. Aquest dret només s’aplica si el processament de les vostres dades personals es basa en el vostre consentiment o en l’execució d’un contracte i si aquest tractament es duu a terme mitjançant processos automatitzats. 

 • Dret a la limitació del tractament de les vostres dades: en determinats casos, teniu dret a obtenir la limitació del tractament de les vostres dades personals. Aquest dret us permet sol·licitar que es congeli temporalment l’ús d’algunes de les vostres dades, si es compleixen les condicions previstes per la llei.
 • Dret de supressió: en determinats casos, teniu dret a obtenir la supressió de les vostres dades personals (per exemple, si les dades personals són massa antigues i ja no són necessàries).
 • Dret a la intervenció humana de cara a l’elaboració dels vostres perfils o a una decisió automatitzada: quan es duu a terme l’elaboració de perfils o una decisió automatitzada, es pot sol·licitar la intervenció humana en aquesta anàlisi.
 • Dret a donar directrius post mortem: per tant, teniu dret a definir directrius relacionades amb les vostres dades personals en cas de mort. 
 
Si desitgeu exercir un o diversos d’aquests drets, heu de dirigir la sol·licitud corresponent al delegat de protecció de dades, les dades del qual apareixen a l’article “Delegat de protecció de dades” a continuació.
 
De la mateixa manera, per a qualsevol sol·licitud o queixa relacionada amb el processament de les vostres dades personals, us podeu comunicar amb el delegat de protecció de dades d’iad España, lopd@iadgroup.es.
 
En cas de manca de resposta d’iad España o si persisteix un desacord, podeu presentar sempre i en tot cas una queixa davant de l’autoritat de control competent (Agència Espanyola de Protecció de dades (AEPD) a Espanya).
 
6. Delegat de protecció de dades
 
Us podeu posar en contacte amb el delegat de protecció de dades designat per iad España escrivint a l’atenció d’aquest últim a la següent adreça:
 
 • per correu electrònic: lopd@iadgroup.es 
  o
 • per correu postal a la següent adreça: iad España Inmobiliaria a Domicilio, SL, carrer Ramon Turró, núm. 23, 2a planta, 08005 Barcelona, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.
 
7. Seguretat
 
iad España aplica diverses mesures per protegir les vostres dades de qualsevol usurpació. Un tallafoc és present a la infraestructura del lloc públic al qual esteu accedint; l’autenticació i les contrasenyes estan encriptades. 
 
No obstant això, iad España crida l’atenció sobre el fet que, si bé iad España implementa els mitjans tècnics i organitzatius adaptats per garantir la protecció contra el tractament/processament no autoritzat o il·legal de dades personals i contra qualsevol pèrdua, dany o destrucció accidental d’aquests, no disposa de mitjans per garantir la seguretat absoluta de les dades de caràcter personal.